Keto jane shenjaat e reja që tregojnë se ju keni patur K0VlD dhe e keni kaluar atë


Kjo është lista e simp-tomave, Keni patur një ftohje të keqe dhe temperatura nuk ju ka rene dhe mezi jeni qetesuar me pas. Ethee ose të dri’dhura, Ko’llitje, Vështtirësi në frymëmarrje, Lo’dhje, Dhim/bje e muskujve të trupit, dhim/ bje fyti dhe/ose koke, Hu’ mbje e shijes ose erës.

Në një moment të caktuar keni hu’mbur shijen ose nuhatjen,Keni patur një reniee flokësh të pashpjegueshme, Ndonjëherë jeni ndjerë si pa frymë apo sikur po ju merrej fryma papritmas,Hulumtimi i botuar ka zbuluar se njerëzit me ko vi d, mund të kenë disa pasoja të vi’rusit, përfshirë shkurtim të frymëmarrjes.

Kjo ka të ngjarë të ndodhë për shkak të infl’amacionit të qëndrueshëm në mushkërii dhe është një nga simpttomat më tipike të vir/usit.Keni patur kollee që dukej sikur s’do largohej, Jeni ndjerë vërtet, vërtet të lodhur.

Sigurisht, ka shumë ndërlikime të tjera që ekspertett mund të mos i dinë akoma.Nëse jeni ndjerë keq dhe simpttomat tuaja janë të vazhdueshme.

Leave a Reply