Kamionςina hγn në tυrmën e komυnitetit LGΒT, një i νdeеkυr dhe dγ të ρIagosυr

Një ngj arje e rë ndë është shë nuar së fundmi në Florida të Amerikës. Një ka mioç inë ka për pl asur tre persona, gjatë një parade të komunitetit LGBT. Si pasojë e kësaj për plas jeje një person ka vd ek ur dhe dy të tjerët janë p lag osur. Mjeti ndodhej në radhë bashkë me makina të tjera dhe në një moment u shkë put me shpejtësi duke për plas ur pjesëtarët e komunitetit LGBT. Ende nuk dihet ende nëse kemi të bëjmë me një akt të që llim shëm, apo një incident.

Kryebashkiaku Dean Trantalis tha:
Ky është një su lm te rro rist ndaj komunitetit LGBT. Nuk është aspak një ak sid ent. Ishte i qëllimshëm, i paramenduar dhe synonte persona specifik.

Burimi: DailyMail | Përktheu dhe Përshtati: JOQ ALBANIA

Leave a Reply