Ka ndērrυar jetē edhe рerѕoni i реѕtē nga akѕѕidenti qē kiѕhte ndodhυr nē Koѕhare

Me datën 6 qershor të këtij viti, ndodhi një ak sid ent i tme’rrsh ëm në rrugën Ferizaj-Shtime, në fshatin Koshare.

Nga ky ak sid ent, vdi’qën 4 persona dhe një person ishte në gjendje të rën dë. Indeksonline ka mësuar se edhe personi i lë nduar ka ndë rru ar jetë.

Indeksonline mëson personi i vd’ek ur është i gjinisë femër, 32 vjeçare, inicalet e saj janë I.R.
L

Leave a Reply