Jetojnë në shtëpi me 4 dhoma, çifti planifikon Iindjen e fëmijës së 12 !!!


Një grua, nënë e 11 fëmijëve, shprehu se është e dëshpëruar për një fëmijë të dymbëdhjetë. Kjo dëshirë e mundon gruan edhe pse familja jeton në një shtëpi me vetëm 4 dh0ma. Oi Sulian, 41 vjeç dhe Ben Sulivan, 44 vjeç, kanë 11 fëmijë, të gjithë nën 15 vjeç dhe duan të bëjnë edhe një tjetër.

Çifti tregon rutinën si prindër të shumë fëmijëve, e cila fillon me zgjimin e tyre në orën 4 e 45 minuta. Prindërit kanë dhomën e tyre dhe tre dhomat e tjera janë të ndara për fëmijët.

Leave a Reply