Hoxhë Ahmed Kalaja me dedikim prekës njeriut qe dha jetën duke i ndihmu të tjerët


Hoxhë Ahmed Kalaja me dedikim prekës njeriut qe dha jetën duke i ndihmu të tjerët. Ai shkruan ”

Dëshmori Arjan Sala.Ai është dëshmor i atdheut.Ai është hero i kombit.Ai shpëtoi jetët e njerzve me jetën e tij.Ai që shpëton një jetë sikur ka shpëtuar gjithë njerëzimin e thotë Kurani, po ai që shpëton 25 jetë sikur të shpëtuar 25 njerëzime.

Profeti Muhamed (Bekimet e Zotit qofshin mbi të) thotë se ai qe vd’es nga zjarri është dëshmor.
Qofsh i Xhenetit vlla!Qoftë va’rri për të kopësht i xhenetit!Amin!”.Ahmed Kalaja

Leave a Reply