G0dìtì 5 реrѕona me thìkē, autori iѕhte реrѕon nē kērkim


Autori i su lmit të sotëm në xhaminë “Dine Hoxha” tek “Rruga e Kavajës” rez ulton me precedentë penalë.

34-vjeçari Rudolf Nikolli ishte shp allur në kë rk im nga policia rreth një muaj më parë pas një sherri tek ter minali i autobusëve.

Më 11 mars dy të rinj nga Mati janë përfshirë në një kon fl ikt verbal me njeri- tjetrin e më pas 34-vjeçari Rudolf Nikollaj ka pla go sur me th ikë në këmbë 32- vjeçarin Robert Kurti.

I pla gos uri u tran sportua në spital dhe ndodhet jashtë rre zi kut për jetën ndërsa autori u shp all në kë rkim. Pra bëhet fjalët pi kër isht për këtë person që sot fut brenda një objekti të kultit duke go ditur me thi kë besimtarër që po faleshin dhe ndërsa nuk ngu rroi të kë rcën onte dhe të go diste dhe personat jashtë xhamisë

Leave a Reply