FIet Mjekja e Njohur: Si të rikuрerоjmë muѕhkēritë pas K0VlDlT. Reсete natyraIe dhe shume e Dоbiѕhme..!?


Motra me mjekesi popullore : Si Të Rikuper0jmë Mushk-ëritë Pas K0vidit Dhe Pse Hirra Është E Rëndësishme..!? Pa-сientëve që v-uajnë nga раnd-еmiа për shkak të vi-ruѕit k0r0na u duhet një periudhë më e gjatë kohore për tu rikup-eruar, e cila përfshin pushim, ushqim cilësor dhe ushtrime të frymëmarrjes. Pas inf-ektimit me vi-ruѕin k0r0na, muѕhkëritë kanë nev0jë për një sh-ërim të gjatë.

Ky vi-rus shkakt0n infIamacion në shumë njerëz, i cili te disa pac-ientë fatke-qësisht lë shenja në in-din e mushkë-rive dhe ngadalëson ndjeshëm shë-rimin pas inf-ektimit. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme që njerëzit të pushojnë dhe të kujdesen për dietën e tyre menjëherë pas së-mundjes.

Në pacientët me pande-um0ni K0vide, përveç ter-apisë, hidratimi është i rëndësishëm, si në inf-eksionet e tjera. Ethet dhe djersitja mund të çojnë në dehidrim. Rekomandohen çajra, ujë, supa të kripura, ujë i thjeshtë, qumësht, por pijet e gazuara nuk duhet të konsumohen. Ju duhen rreth 2 litra lëng në ditë – thotë Dr. Tatjana Radosavljevic, pulmonologe.

Duke qenë se k0vidi 19 tashmë njihet si një sëm-undje sistemike, nuk dihet në fillim nëse zemra është e përfshirë përveç mushkërive.
Nga ana tjetër, në shumë pacientë ka një tendencë të rritur të formimit të tr0mbit të shoqëruar me një dimer D të rritur. Vetë sëm-undja nga pala e tretë shoqërohet me lodhje dhe ethe të mëdha.

Kjo është arsyeja pse këshillohet të pushoni, të lëvizni nëpër shtëpi, por të mos keni ndonjë sforcim të madh fizik. Edhe kur faza aktive e sëm-undjes ka mbaruar, sforcimi fizik nuk rekomandohet, por shëtitjet e lehta duhet të fillojnë në doza, aq sa lejon trupi.

Pa-cienti nuk duhet të detyr-ohet “të shohë sa mund të durojë”, pasi kjo nuk është e mirë as për mushkëritë dhe as për zemrën.

Cilat janë ushtrimet e rekomanduara për to? Dhe si duken ato?
Ajo që rekomandohet janë ushtrime të lehta të frymëmarrjes, të cilat mund t’i filloni mjaft herët. Qëllimi i këtyre ushtrimeve është zgjerimi i gjoksit dhe më pas mushkëritë për t’i arritur ato sa më shumë gj-a-k dhe të shër0hen më shpejt.

Frymëmarrja e thellë dhe e lehtë gjithashtu ventilon pjesët më të vogla të mushkërive. Zbatimi i pajisjeve të vogla me dorë provohet shumë mirë.

Kur lejohet pacienti të dalë jashtë? Sa mund të zgjasë ecja?
Pacienti mund të lëshohet pasi të ketë mbaruar periudha e iz0limit dhe kur të ketë mbaruar faza akute e sëm-undjes. Kohëzgjatja e shëtitjes varet nga vetë organizmi dhe nuk duhet të detyr-ohet.
Si duhet të ushqehet pacienti pasi v-uan nga pandeum0nia, a ka me të vërtetë efekt hirra?

Sa i përket hirrës, qoftë dhijë apo lopë, është një ushqim i shkëlqyeshëm që mund të shërojë mëlçinë. Shumë pa-cientë përjetojnë një rritje të parametrave të funksionit të mëlçisë gjatë k0vidiumit, nga njëra anë, dhe nga ana tjetër, antibi0tikët e fortë të dhënë gjatë trajtimit metab0lizohen nga mëlçia. Prandaj, është mirë të marrësh hirrë që ka pluhur.

Nëse nuk janë diabetikë, pa-cientët duhet të marrin mjaltë, pelte mbretërore, perga. Sigurisht, shumë fruta dhe perime janë të rekomanduara për të gjithë.

Shtesat mund të merren gjithashtu gjatë rimëkëmbjes, përveç vitaminës D, e cila duhet të kontrollohet herë pas here për nivelet e gj-a-kut për të parandaluar hipervitaminozën.

Leave a Reply