Fëmijët kokëfortë dhe rebelë bëhen më të suksesshëm në të ardhmen


Nuk i dimë arsyet se çfarë i inkurajon ata ta sfidojnë autoritetin tonë, e madje disa prej veprave të tyre na bëjnë të ndihemi se jemi prind të këqij.

Por, mos u brengosni më sepse ka diçka pozitive në tërë këtë situatë. Sipas hulumtimeve, fëmijët kokëfortë dhe rebelë priren të bëhen të rritur të suksesshëm në të ardhmen.

Studimi i ka mbledhur informacionet prej vitit 1968 dhe përfshin inteligjencën, masat edukative, aspiratat, statusin socio-ekonomik, prapavijën familjare dhe një pyetësor rreth shkollës, aktiviteteve ditore, ndjenjave, mendimeve dhe shprehive të studentëve.

Pas më shumë se 40 viteve, studimi ka treguar se fëmijët rebelë e kokëfortë faktikisht kanë tendenca t’i vënë në pyetje gjërat që iu kanë ndodhur dhe të mendojnë përtej limitive që ua kanë caktuar. Kjo u mundëson atyre avantazh kreativ kur bëhet fjalë për ide të reja apo ndonjë lansim biznesi.

Gjithashtu ata janë më të prirë ta caktojnë veten në pozita të rëndësishme brenda vendit të punës, duke fituar më shumë para sesa ata që kanë pasur nota të mira dhe kanë qenë më të disiplinuar në fëmijëri.

Leave a Reply