Eksрertët paralajmërojnë: CO VID nuk do të zhduket kurrë, por në të ardhmen…


Miliona njerëz rreth globit shpresojnë që midis bllokimeve dhe va ksinave, vi rusi që shkakton CO VID së shpejti mund të çrrënjoset nga jeta jonë.

Tani, ekspertët po paralajmërojnë që vi rusi mund të jetë me ne përgjithmonë, por nuk do të jetë gjithmonë një plagë vd ekjep rurëse.

“Ky ko rona virus do të jetë këtu,” shpjegoi Dr. John Brownstein, shefi i inovacionit në Spitalin e Fëmijëve të Bostonit. “Zhdukja e këtij ko ronavi rusi të ri është në thelb e pamundur.”

Dr. Paul Offit, drejtor i Qendrës së Edukimit të Va ksinave dhe profesor i pediatrisë në Divizionin e Sëmundjeve Infektive në Spitalin e Fëmijëve të Filadelfias, u pajtua, duke shtuar se ai gjithashtu “nuk është i sigurt se do ta eliminojmë me të vërtetë këtë vi rus. .. Nuk është si fruthi, ku marrim imunitet sterilizues gjatë gjithë jetës. ”

Por vaksinat e reja dhe ilaçet e reja për të luftuar v irusin, do të thotë se nuk ka gjasa të shkaktojë sëmundje të rëndë në të ardhmen. Offit parashikon “që përfundimisht, do të shkaktojë më pak vde kje sesa gripi”.

Është e mundur, thonë ekspertët, që CO VID mund të bëhet një sëmundje sezonale, si gripi.

Virologët e quajnë këtë një sëmundje “endemike” – një sëmundje që qarkullon vazhdimisht midis nesh. Në vitet dhe dekadat e ardhshme, shumë njerëz do të ekspozohen ndaj tij në fëmijëri dhe do të zhvillojnë një imunitet, i cili do t’i mbrojë ata më vonë në jetë kundër sëmundjeve të rënda.

Leave a Reply