“E tra.dhtova 3 herë, deri sa më tha..”, Riniani i thotë të gjitha: Si e bera me …


Në takimin e Rinianit dhe Jasminës pati disa rrëf ime nga ana e 33-vjeçarit rreth lidhjeve të tij të shkuara.

Ai foli për vajzën të cilën e kishte trad htuar njëherë pasi flisnin për devotshmërinë në lidhje.

“Isha i ri atëherë, dhe pa eksperiencë, dhe e trad htova, ajo ma fali, por ma fali njëherë, ma fali dy herë, herën e tretë më tha po iki, por di që më donte shumë mua,” tregoi Riniani.

“Ka qenë dashuria jote e parë?” pyeti Jasmina.

“Jo, nuk ka qenë dashuria e pare, por që prej atëherë kanë ndryshuar shumë gjërat, unë e di se çfarë dua,” tha Riniani.

Leave a Reply