E reja ѕhqiрtare јер shрirt në dyѕheme të hotelit, a utori th yen h eshtjen pas ngja rjeѕ: Më detyroi çuni im ta bëјаа unë ѕ’kam faj


Një 33 vjeçare shqiptare hum bi je tën pasi ia mori një person me pro bleme me ndore. Shqiptarja n dërroi je të në hotelin ku pu nonte.

Mësohet se aut ori është me kom bësi franceze dhe se ka thënë në p olici që të renë e h oqi qafe sepse ia kërkoi djali.

Mediat belge raportojnë se autori i u arra tis nga s pitali p si kiatrik.

Burimi: top-news/ Marrë nga: Revista Ora

Leave a Reply