Do habiteni çfarë i ndodh trupit tuaj nëse keni një javë pa krуer marrëdh.ënie


Çiftet të cilat nuk praktikojnë marrë dhënien e vet dash urore mund të gjenden në rre.zik! Dashuria është ajo e cila na bashkon, ndërkaq marr ëdhënia se ksuale gjithmonë i ka lidhur më afër mashkullin e femrën.

Nëse keni marrëdhënie të rregullt me partnerin tuaj dhe vetëm trupi juaj reagon mirë dhe është i plotësuar, edhe f izikisht edhe mendërisht jeni më e fortë.

Çiftet të cilat nuk praktikojnë marrë dhënien e vet das hurore mund të gjenden në rr.ezik, sepse kur kalojnë shtatë ditë, femra fillon të ndihet ndryshe.

Siç kanë treguar disa studime, femrat ndihen të bra ktisura andaj janë të prira të tra dhtojnë më shumë se ato të cilat kanë marrë dhënie të rregullt sek suale me partnerin e tyre.

Për femrat më në moshë, va gina mund të ketë gjithashtu një kohë të vështirë të lubrifikohet kur të fillosh të kesh përsëri marr ëdhënie. Ashtu si efektet e tjera psikologjike të mungesës së se ksit, kjo është e ndërlikuar.

Marrëdhënia e rregullt sek suale nuk është e nevojshme vetëm për femrat, ajo u është po aq e nevojshme edhe meshkujve.

A e keni ditur që edhe pse mashkulli nuk ka marrëdhënie një periudhë të gjatë, kjo ka të bëjë me zemrën e tij dhe me dobësimin.

Pavarësisht çdo arsyeje, ju mund t’i thoni vetes se nuk keni nevojë apo nuk është e rëndësishme të kryeni marrë dhënie int ime, por trupi juaj thotë të kundërtën.

Leave a Reply