Djali me ѕëmundje të lëkurëѕ urrente рamjen e tij deriѕа gjeti qenin “binjak” (fotot)

8-vjeçari Carter Blanchard, është një djalë shumë i veçantë që vu an nga një gjendje e rrallë e lë kurës e quajtur ‘vitiligo’.

Gjendja e tij i sjell shqetësime fizike dhe ai urr ente pamjen e fytyrës derisa me ne fund gjeti një shok shumë të veçantë që kishte të njëjtën gjendje si ai.
“Fytyra e tij po tra nsformohej shumë shpejt,” tha nëna e tij Stephanie Adcock nga Arkansas, SHBA. “Gjëja e parë që më thoshte kur hipte në makinë është se urr ente fyt yrën dhe pamjen e tij.

Prandaj nëna e tij lutej për një mrekulli që t’i mësonte djalit të vle rësonte pamjen e tij unike, dhe kjo erdhi në fakt në formën e një qeni të zi të racës ‘labrador’ të quajtur Rowdy, te cilin nena e djalit e gjeti nga fama ne internet

Leave a Reply