Deshën tia leje tυrpin Shqiptarëve, Gazetarja Shqiptare sqaron gjithqka, Ne prisnim kur do te shpêrtheen bômba

Gazetarja Ira Londo nga Athina mbi ngjarjen që ka tr o n d it ur gjithë vendin fqinj, e më gjerë, v r a sj en e 20-vjeçares Caroline nga bashkëshorti i saj.Ngjarja t r a gjik e ndodhi në maj, ku për javë me radhë në mediat greke u aludua se autorët ishin shqiptarë, nisur dhe nga dë shmia e bashkëshortit të v i k t i m ës se kishte dëgjuar të flitej shqip nga g r a b i të sit. Por, pas zbardhjes së të vërtetës nga policia, rezultoi se autori ishte vetë bashkëshorti, i cili e kishte inskenuar k r i m i n si

Lidhur me këtë, gazetarja Londo tha se për 37 ditë me radhë në mediat greke kishte tituj e lajme b o m b a st i ke për shqiptarët, që tërhoqën vë mendjen e gjithë Evropës. Kjo sipas saj, ishte sh o k u e se për shqiptarët që jetonin në Greqi, të cilët prisnin kur do të “sh p ë r th en te” b o m ba dhe kur do të vinin ditët e tu rpit për ta.

“Ishte tepër sho k u ese ngjarja, mënyra si u v r a e reja. Gradualisht, pas dë sh mi së së pilotit se kishte dëgjuar të flitej shqip, dolën tituj b o m b a s tik. Vetë policia vu ri shifrën e 30 mijë euro për informacion për autorët. Ne prisnim se kur do të ‘sh p ër the n te’ bo mb a e kur do të vinin ditët e turpit. Por, policia dje tha se e ka kuptuar që në fillim se autor i k i m it ishte vetë bashkëshorti dhe se nuk kishte g ra b it je.

Për 37 ditë dolën me lajme b o m b a st ike, që tërhoqën vëmendjen e gjithë Evropës, kur policia kishte të dhëna se autorët nuk ishin shqiptarë. Pse duhet të publikoheshin tituj të vazhdueshëm e të kishte deklarata të jashtëzakonshme nga mjaft figura të rëndësishme të vendit? Jo vetëm po litikanë, por edhe në rrjete sociale, kryetarja e prokurorëve postonte një pyetje “A e imagjinoni dot një grek të bëjë një k r i m të tillë?” Përgjigjja sot është “Po, e imagjinojmë”. Tani mediat greke janë pozicionuar hapur me titujt “Fa lje shqiptarëve”. Tani janë të detyruar të justifikohen ndaj komunitetit shqiptar”, tha gazetarja Londo./BW

Leave a Reply