Daѕma рërrallore рërfundon në gj a k, tezja e dhëndrit dhe kuѕhërira e nuѕes godaѕin njëra-tjetrën


Një martesë përrallore pë rfundoi në ka tastrofë pasi dy shoqë ruese të nuses u përfshinë në një luftë brut ale në rrugë disa çaste pas ceremonisë.

Alyssa, 18 vjeç ënd ërronte të bënte një martesë në gjykatën lokale të qarkut në Boston, Massachusetts, SH.B.A., por nuk shkoi siç duhej. Një mosm arrë veshje familjare shp ërtheu jashtë ndërtesës kur Alyssa po ku rorë zohej me partnerin e saj Heath.

Kushërira e Alyssa, është i mërzitur me sjelljen e tezes së dhë ndrit, Mellie, e cila mendonte se Alyssa ka përh apur th ashetheme për nënën e Heath.

Të dyja dalin jashtë dhe për fundojnë duke u zënë me njëra-tjetrën. Kushërira e nuses quajtur Diamond e shtyn tezen e burrit në tokë, i thotë la rgohu dhe e shan.

Mellie ngrihet dhe e grushton Diamond në fytyrë duke e gja kosur nëpër trup.

“Kush i ka marrë shenjat? Nuk e di kush ka fituar, por e di që ajo është shkat ërruar më shumë se unë. Fytyra e saj është çrregulluar. Ajo që mori Diamond është vetëm gjysma e asaj që Alyssa do të marrë”, ka thënë tezja e dhëndrit, Mellie. Policia arrin në vend ngjarje dhe nis he timin pasi të sapomartuarit u larguan nga gjykata.

Leave a Reply