DaΙin pаmjet e teΙeferikut në ItaΙi ku Η umbën јettēn 14 persσna/VlDEO

Mediat italiane kanë bërë publike sot pamjet e inci dentit trag jik që ndodhi më 23 maj në Mottarone, Itali.

TeIeferiku i mbushur me turistë p ësoi defekt, ngeci dhe më pass u kthyer mbr apsht me shpejtësi. Ai u për pIas pas një shkëmbi dhe u sh k ëp ut.

Nga kjo n´gjarje hu mb ën je tën 14 persona, mes të cilëve disa ishin fëmijë. Nga aksί denti mbi je toi vetëm një fëmijë 5 vjeç.

Videoja e a ks i dentit në Mottarone është pjesë e d osjes së he timit dhe lejon të sqarohet dinamika e saktë e in cide ntit vd ek je p rurës. Pamjet e sh përndara sot në media janë regjistruar nga një kamera sigurie në një nga kullat e teleferikut. Në pamje mund të shihet edhe operatori i stacionit që la rgohet me shpejtë dhe th ërret për ndihmë.

Leave a Reply