Burrat tullaсët po e vuajnë më shumë ko ronaviruѕin


Burrat tullac mund të jenë më të rre zikuar të vuajnë nga gjendja e rënduar nga vi rusi që shkakton sëmundjen K0VID, tregojnë prova të reja.

Sipas mediumit britanik ‘The Telegraph‘, lidhja është aq e fortë sa që disa studiues sugjerojnë që të qenit tullac duhet të konsiderohet një faktor rre ziku, të cilën ata po e quajnë “shenja Gabrin”.

Emërtimi vjen pas mjekut të parë amerikan që vdiq nga К0VID në Shtetet e Bashkuara, Dr. Frank Gabrin, i cili ishte tullac. “Ne me të vërtetë mendojmë se të qenit tullacës është një parashikues i përsosur i ashpërsisë së simptomave”, deklaroi Dr. Carlos Wambier, autori kryesor prapa studimit, të realizuar nga Universiteti Brown.

Të dhënat që nga fillimi i shpërthimit në Wuhan, Kinë, në janar kanë treguar se burrat kanë më shumë të ngjarë të vd esin pasi të in fektohen me ko ronav irusin. Në Mbretërinë e Bashkuar, një raport i kësaj jave nga Shëndeti Publik i Anglisë zbuloi se meshkujt në moshë pune ishin dy herë më të predispozuar se femrat që të vdi snin pasi u diagnostikuan me К0VID

Leave a Reply