“Amanet të Ië fëmijën dhe gruan”/ VëIIai i Arjan Ѕаlës рublikon poezinë рrekëѕe për 32-vjeçarin qe hu mbi jetën duke ѕhрëtuar të tjerët


Kanë kaluar një javë nga zjarri që përfshiu magazinën tek Casa Italia, ku mbeti i vd ekur Arjan Sala, 32-vjeçari i cili punonte si shef sigurie në objekt. Sala bëri aktin heroik, pasi hyri në mes të flakëve, shp ëtoi disa punonjës, por vetë mbeti brenda, duke mos shpë tuar dot. Ky gjest fisnik, pati një ndikim të madh tek shqiptarët, të cilët u bashkuan me dhimbjen e familjes Sala dhe duartrokitën pa masë veprimin heroik të Arjanit.

Sëfundmi, vëllai i Arjanit ka postuar një poezi pre këse për të vëllain, përmes së cilës imagjionon fjalët e fundit të tij.

Në poezi thuhet:

Leave a Reply