“A ka jetë pas νdекјеѕ?” MuItimilioneri ofron 1 miIion dollarë kush e gjen përgjigjen !!!


Një muItimilioner nga Las Vegas, ofron 1 miIion dollarë shpërblim për të gjetur përgjigjen e pyetjes: A ka jetë pas vde-ekjes?

Robert Bigelow, 75 vjeç, i cili është pronari i “Budget Suites” në Amerikë, në muajin qershor themeloi Institutin Bigeloë për studimin e vetëdijes.

Ai njoftoi një konkurs ku shkencëtarët që do të marrin pjesë duhet të jenë të informuar mbi fushën e neuroIogjisë dhe psikoIogjisë.

Kandidatët duhet të paraqesin deri më 1 gusht një tezë prej 25,000 fjalësh, ku të argumentojnë nëse shpirti jet0n edhe pasi trupi vd- ees.

Përgjigjet do të shqyrtohen me kujdes nga një grup shkencëtarësh të mjekësisë dhe fituesi do të shpallet më 1 nëntor.

Leave a Reply