A ka jetë раѕ νdekјеѕ? Flet расienti të сilit iu ndal zemra gati gјуѕmë ore

Studiuesit dhe ekspertët mjekësorë intervistuan njerëz që kanë pasur një përvojë gati të vde kjes në mënyrë që të zbulojnë më shumë rreth fe nomenit. Këta njerëz vd iqën klini kisht, por u ringjallën në një farë mënyre – duke u dhënë atyre një vë shtrim të shkurtër se si është të vde sësh.

Njerëzit kanë shkuar në Reddit për të ndarë përvojat e tyre afër vde kjes.

Një përdorues me emrin IDiedForABit kujtoi kohën kur një rea ksion alergjik shkaktoi që zemra e tij të ndalonte, raportoi The Mirror.

Personit iu kujtua një ndjenjë se ishte “thithur mbrapsht” dhe më pas duke përfunduar në një kopsht.

Sidoqoftë, kopshti misterioz dukej i fri kshëm dhe jo një peizazh tipik i lezetshëm.

Ai tha: “Më kujtohet një ndjenjë e thithjes mbrapsht, jashtëzakonisht ngadalë, si të jesh tërhequr përmes ujit dhe kjo errësirë të zbehet brenda dhe jashtë. Në një moment ajo u zbeh përsëri dhe unë po vështroja një kopsht. Nuk ishte e mbu shur me lule, vetëm pluhur dhe bar të copëtuar. Kishte një shesh lojërash me një argëtim në mes dhe dy fëmijë që vraponin rreth tij. Një djalë dhe një vajzë”

“Është e vështirë të përshkruhet, por pata ndjesinë që mund të zgjidhja nëse doja të qëndroja apo të largohesha, por sa herë që përpiqesha të kthehesha mbahesha në vend. Kam kaluar të gjitha arsyet që doja të kthehesha, dhe kur thashë praninë nuk doja të bra kti sja nënën çfarëdo që më mbante më në fund të lirohesha. Unë u ktheva përsëri në trupin tim. Zemra ime ishte ndalur”.

Pranë përvojave të vd ekjes është një përvojë thellësisht personale për të cilën ekspertët pretendojnë se mund të ketë karakteristika të ngjashme.

Hul umtimi i neuroshkencës shpjegon se përvojat afër vde kj es janë një fenomen subjektiv që ndodh gjatë ngja rjeve të rrez ikshme për jetën.

Leave a Reply