“??_?ë?????” ? FUQlSHĒM ?ë ?????ë


Një sh_për_th_im i fu_qishëm ka ndodhur në një makinë te Komuna e Parisit në Tiranë. Sh_për_thimi ka ndodhur në parkimin e qendrës Kristal ndersa nuk dihet ende nëse kemi të bëjmë me defekt teknik, zja_rr_vënie të qëllimshme apo ka qenë eks_pl0ziv.

Deri më tani nuk raportohet për persona të lën_duar dhe p0licia ka rrethuar zonën.

Leave a Reply