ЅuImi në хhaminë ‘Dine Hoхha’ te rruga e Kavajës, fIet lmami Kalaja: U suImuan 5 persona, ѕhрreѕojmë të mos јetë suIm terr0ríѕt /VlDEО


Imami Ahmed Kalaja përmes një video-mesazhi të shpërndarë në rrjete sociale dha informacione në lidhje me su lmin e ndodhur në ambientet e xhamisë te rruga e Kavajës.

Kalaja bën me dije se u su lmuan 5 persona mes të cilëve pjesë e stafit të xhamisë dhe disa besimtarë.

Imami Ahmet Kalaja: Shpresojmë që mos të ketë një akt te rro rist, por shpresojmë të ketë qenë një njeri me të meta mendore. Shpresojmë që për punë orësh xhamia të kthehet në gjendjen e mëparshme.

Janë pl agosur disa vëllezër nga stafi i xhamisë, dhe disa besimtarë të cilin kishin ardhur për të admiruar zotin.

I lutemi zotit që personi të marrë dë nimin e merituar. Paqja qoftë mbi ju.

Leave a Reply