Ѕtudimi gjerman: Со vid ul pjellorinë te mеѕhkujt dhe efektet mund të јenë afatgjata


Co vid mund të ketë efekte afatgjata në pjellorinë te meshkujt, sipas një studimi gjerman.

Shkencëtarët krahasuan cilësinë e spe rmës në grupe burrash që ishin shëruar nga kor onav irusi dhe ata që nuk ishin inf ektuar asnjëherë.

Ata zbuluan se pas inf ektimit, duket se vir usi bënte që të binte cilësia e spe rmës dhe të ulej potenciali i pjellorisë.

Sp eramtoz oidët kishin më shumë gjasa të deformoheshin, të ishin më pak të lëvizshëm dhe të gjendeshin në përqendrime më të ulëta në sp ermë.

Efektet e CO VID në aftësitë e njerëzve për të patur fëmijë, nuk janë studiuar gjerësisht sepse sëmundja ka efekte më të rënda në mushkëri, zemër dhe enët e gjakut, që kanë kërkuar vëmendje urgjente.

Shkencëtarët thanë se megjithatë nuk është ende saktësisht e qartë se si kor onavi rusi ndikon në testikuj, megjithëse ethet, një simptomë e zakonshme e CO VID, dihet se i dëmtojnë testikujt

Leave a Reply