Ѕillem mirë me vjehrrën, роr ajo ѕillet keq me mua Çfare te bejë …

Sillem mirë me vjehrrën, por ajo sillet keq me mua – Dr. Imam Ahmed Kalaja.Sjellja mund të përkufizohet si mënyra si vepron njeriu në jetë, në shoqëri, në shkollë etj.; qëndrimi në marrëdhënie me të tjerët ose kundrejt detyrave e në rrethana të caktuara.

Kështu në psikologji sjellja përbën cdo gjë që individi bën apo mendon, përfshirë këtu edhe reagime të ndryshme trupore.Sjellja përfshin reagimet mendore dhe fizike.

Leave a Reply