Ѕрecialiѕtët e ѕhëndetit frikë рër të ardhmen: Ja me çfarë do të рërballen njerëzit kur të kalojë K0VIDI-n


Shkencëtarët kanë shprehur shqetësimin se ankthi i mbetur nga ko rona virusi mund të ketë çuar disa njerëz në zhvillimin e zakoneve të higjienës së detyrueshme që mund t’i parandalojnë ata nga riintegrimi në botën e jashtme, edhe pse shtrirjet në spital dhe vde kjet në C0vid në Mbretërinë e Bashkuar po zvogëlohen.

Koncepti i “sindromës së ankthit C0vid” u teorizua për herë të parë nga profesorët vitin e kaluar, kur Ana Nikčević, nga Universiteti Kingston dhe Marcantonio Spada, në Universitetin e South Bank të Londrës, vunë re se njerëzit po zhvillonin një grup të veçantë të tipareve në përgjigje të C0vid.

Sindroma e ankthit karakterizohet nga kontrolli i detyrueshëm për simptomat e C0vid, shmangia e vendeve publike dhe pastrimi obsesiv, një model i “sjelljeve keq adaptuese” të miratuara kur filloi pandemia.

Tani studiuesit kanë ngritur alarmin se shqetësimi fiksues dhe shmangia e kërcënimit, duke përfshirë të qenit i gatshëm për të marrë transportin publik ose zbardhjen e shtëpisë tuaj për orë të tëra, nuk do të ulet lehtë, edhe kur C0vid kontrollohet.

Hulumtuesit kanë theksuar se këto shenja shqtësuese të sjelljes nuk do të kalojnë lehtë ,madje as pasi vir usi të jetë nën kontroll.

“Frika është normale .Të gjithë i fri kësohen vi rusit sepse është i rre zikshëm .mirëpo ,pritshmëritë e mia janë se pjesë të popullatës do të evitojnë ri-integrimin dhe do të kenë brnega të vazhdueshme si paojë e vi rusit pavarësisht se do të jenbë të vaksinuar”-ka thënë profesori Spada.

Leave a Reply