Ѕа Ηerë Në Javë Duhet Të Bëjmë S-ks? GjinekoIogët Lënë Μe Gojën Ηapur…!


Një lidhje fizike në një çift është një element i domosdoshëm për funksionimin e duhur të marr*dhënies. “Eshtë e mjaftueshme për të bërë dashuri një herë në javë që marr*dhënia juaj të shojë mirë”, thotë studiuesi Amy Muise, në një studim të fundit.

Afërsia në shtrat, është një element themelor për jetën e qetë të çiftit. Sa herë kemi nevojë të bëjmë dashuri? Për të verifikuar se kjo nuk është shuma e marr*dhënieve in time, të bëjë më të qëndrueshme një çift, kërkuesit kanë kryer më shumë se 30.000 sondazheve në Shtetet e Bashkuara, për rreth katër dekada,

Doli se lidhja në mes të çifteve të cilët kanë raportuar që bëjnë dashuri më shumë se një herë në javë, nuk është më e thellë se ata që e bëjnë atë vetëm një herë në javë.

Prandaj bërja e marr*dhënieve in time një herë në javë është mënyra më e mirë për të pasur një marr*dhënie të balancuar dhe të qëndrueshme. Pra, është e qartë se cilësia e marr*dhënieve është qartësisht më e rëndësishme se sasia, Me këtë, ne konkludojmë se çiftet duhet të përqëndrohem në cilësinë dhe jo sasinë e momenteve të tyre in time.

Leave a Reply