Рlaneti ynë po nхehet/ Ѕhkrirja e akujve kërсënon miliona jetë njerëziѕh

Një numër në rritje personash kër cënohen nga për mbytjet, të shkaktuara nga shkrirja e liqeneve të ngrira.

Shkencëtarët kanë paralajmëruar se ndërsa planeti ngrohet dhe akullnajat zvogëlohen në përmasa, uji i shkrirë akumulohet dhe krijon liqene, shpesh si rezultat i veprimit të akullit si një digë.

Që nga 1990, vëllimi, zona dhe numri i këtyre liqeneve të ngrira është rritur me 50 për qind në shkallë globale. Kur këto liqene të tejmbushen, atëherë ekziston rre ziku se ata mund të thyejnë barrierat duke lëshuar vëllime të mëdha uji e duke shkaktuar për mbytje kata strofike.

Disa liqene janë më të rre zikshëm se të tjerët dhe me shumë gjasa do të rezultojë në ato që njihen si për mbytje nga liqenet akullnajore. Shqetësim të veçantë, për shkencëtarët, paraqesin ato liqene në zonën e Andeve dhe në Himalaje, ku akullnajat po shk rihen me mundësinë e rrëzimit edhe të faqeve të malit në këto liqene.
Lidhja mes rritjes së temperaturave dhe përmbytjeve nga liqenet akullnajore, është e komplikuar. Ndërsa krijimi dhe rritja e liqeneve akullnajore mun ti atribuohet ndryshimeve antropogjene të klimës, ato që mund të shkaktojnë për mbytje ka tast rofike shpesh janë faktor jo klimaterikë, si psh tërmetet, ortekët ose reshjet ekstreme.

Një nga parametrat që e bën një liqen akullnajor me gjasë të rre zik shëm, është përmasa e popullatës rreth tij që mund të ekspozohet ndaj përmbytjeve dhe numri mund të variojë nga disa qindra e deri në qindra mijëra. Sidoqoftë, shumë faktorë janë në lojë dhe është thuajse e pamundur të përllogaritet se sa njerëz mund të jenë të rre zikuar në shkallë globale./Top Channel

Leave a Reply