Рërѕe bebet në jetimore nuk qajnë? E qudítѕhme dhe e dhímbѕhme arѕуеја!

Pak kohë më parë një nënë nga Uganda zbuloi në rrj.etin so.cial Fa.ceb.ook arsyen e tri.sh.të përse bebet në jetimore nuk qaj.në.

Dayna Magër postoi një foto të saj dhe të vajzës, Luella. Postim që u bë menjëherë viral. Vajza ndodhej brenda shtratit të saj por arsyeja përse kjo u bë virale ishte për shkak të shkrimit

“Dikur një misionar më pati treguar një histori në lidhje me bebet. Në lidhje në fakt me bebet që bra.ktis.en nga prindërit brenda je.timo.res. Ai tregim që më do.g.ji totalisht tr.u.pin nga dhi.mb.ja. Atëherë sapo kisha sjellë në jetë Luellën, një bebe të vogël dhe sigurisht isha më e brishtë se më parë.

Ai më tregoi se jetimoret e Ugandës janë ndryshe. Atje bebet nuk qa.j.në. Madje brenda tyre kishte rreth 100 djepë me bebe. Por cud.i.tërisht mbizotëronte qetësia. Mes tyre ndodhej një kujdestare. Ai e kishte pyetur atë se përse bebet nuk qanin. Si kishte mundësi që mes një dhome plot me të porsalindur të mbizotëronte qetësia. Dhe më pas ai morri prej saj përgjigjen që nuk do ta harrontë sa të kishte jetën. E madje as unë, asokohe nënë e një bebe të porsalindur!

Ajo i shprehu atij se rreth 1 javë pasi bebet silleshin në jetimore qa.ni.n.. Me orë të tëra madje. Më pas pushonin. Pushonin atëherë kur e kuptonin se askush nuk do të vinte atje për ta…

Ata e kuptonin se nuk do të vinte askush për ta, as për 10, as për 4 minuta, e madje ndoshta kurrë!!

Kjo ishte e dhim.bshm.e, për një nënë është sh.katë.rrue.se të dëgjojë këtë. Sapo shkova në shtëpi e përqafova direkt beben time. Luellën time dhe i premtova se gjithmonë do të isha pranë saj. sa herë të qante në 2 të natës. Sa herë të q.an.te ndërsa vr.itej, sa herë të kishte nevojë për mua!

Postimi i Magers u bë menjëherë viral. Morri gati 54000 like dhe 21000 share. Dhe madje shumë revista e publikuan historinë e saj. historinë e atyre bebeve që kanë nevojë gjithmonë për ngrohtësi!

Leave a Reply