“Раѕioni vrаѕëѕ” Si ро e hu mbin jetën qindra të rinj e të reja рër një ‘ѕеlfie’


Në shekullin e XXI një ndër shqetësimet kryesore të të rinjve mbetet imazhi. Jo ajo që përfaqësojnë apo vlera e tyre, por më shumë fotoja që del në rrjetin social. Fatk eqës isht ky është realiteti kudo që e kthen kokën dhe ‘kurorën’ e këtij fenomeni e mban ajo që të gjithë e njohin si ‘selfie’.

Por a e dini se qindra të rinj, në përpjekje për të kapur një moment ‘ekstrem’, apo krejt ndryshe nga të tjerët, kanë lënë jetën e tyre…?

Sipas shifrave të hartuara nga rrjeti inkifi.com, rezulton se për shkak të ‘selfie’, kanë vde kur rreth 330 persona në të gjithë globin në dekadën e fundit.

Aks idente, mb ytje, rënie nga lartësia, rryma elektrike e të tjera shkaqe, që i kanë marrë jetët të rinjve duke tentuar të bëjnë një foto.

Tre janë vendet që ‘dallohen’ për numrin e lartë të këtyre vd ekj eve të ardhur nga pakujdesia. Këto janë numra të kon firmuar të vd ekj eve që kanë ardhur si pasojë e incidenteve të ndodhura prej Selfie. India- 176 persona; SHBA 26 persona dhe Rusia me 19 të tilla.

Shumica e ak side nteve me pasojë vde kjen kanë ndodhur pranë linjave he kurudhore. Rreth 62 njerëz kanë vdekur duke fotografuar veten pranë binareve të trenit, 38 nga rëniet në hum nerë dhe 24 të mby tur në lumenj, mes të tjerave.

Në Britani një nënë e dy fëmijëve nd ërroi jetë në ak sid ent, teksa i jepte biçikletës dhe po kry ente një selfie.

Një prej ngjarjeve më domethënëse të këtij ‘pasioni vra sës’ ishte ajo që ndodhi në 2017, kur tetë djem në moshë të re, u mby tën pas për mbys jes së var kës (teksa po tentonin të bënin një foto selfie) në një liqen.

Në janar të vitit që lamë pas një 21 vjeçar ra nga një lartësi prej 30 metrash, vetëm sepse po ten tonte të bënte foto pranë agimit të diellit në Australi.

Një prej ak sidenteve më rënda ka qenë dhe ai i vitit 2018, kur pesë persona ndërruan jetë teksa ten tonin të bënin selfie këpucësh në një helikopter. Helikopteri u rrë zua në lumë (SHBA) dhe të gjithë personat në ekuipazh u mby tën

Leave a Reply