“Нiqma okѕigjeni e më lër të vdееѕ”, infermieri i KIinikës lnfektive rrëfen momentet e dhimbѕhme me расientët


Fitim Havolli, është njëri nga infermierët që u ofroi ndihmë në trajtimin e pac ientëve të parë të pr ekur me K0vid.

Havolli ka rrëfyer disa nga momentet më të dhim bshme që kishte me pa cientët që ishin të pr ekur me K0vid.

“Kemi raste shumë, por një zonjë e nderuar si paciente ndër të parat ka qenë diku rreth qeshorit i vitit të kaluar për shkak të sëmundjes që ia ka shkaktuar K0vid nuk mund ta përballonte gjendjen. Kërkonte nga unë që të mos ja vendosja oksi gjenin, pra që të mos e pengoja për të vd ekur.

Unë insistojsha normalisht duke mos e llogaritur me vetëdije që po kërkon heqjen e oks igjenit pasi për të ishte fa tale. Më ka prekur si rast dhe nuk mundi t’i përballojë prapë lëndimet e mëdha nga vir usi dhe vd iq”, ka thënë Havolli për InDoks.

Leave a Reply