”Нaрi telefonin dhe ѕ’i рa”/ Lamtumirë engjëj, nëna dhe tre fëmijët kanë dhënë ѕhрirt meѕ rrugëѕ, i mori kamioni рara

Në Britaninë e madhe një shofer kamioni shk aktoi një a ks ident të rëndë. Vetëm sepse ai pa telefonin, mori para një makinë ku ishte një nënë dhe tre fëmijët e saj. Gruaja bashkë me fëmijët dha shpirt në vend.

Nëna 45-vjeçare, dy djemtë e saj, 11 dhe 13 vjeç, dhe vajza 11-vjeçare hu mbën je tën në vend. Nëse shoferi i kamionit nuk do e kishte parë telefonin, ai nuk do t’i kishte marrë jetë një familjeje të tërë.

Përdorimi i një telefoni celular gjatë drejtimit të një makine mund të ketë pa soja shka tërru ese, duke ndikuar në jetën e njerëzve të paf ajshëm, si dhe në tuajat.

Kur ngasni makinën, mos bëni asgjë tjetër. Mos shikoni në telefonin tuaj, mos hani,mos u merrni me asnjë tjetër nëse nuk doni të merrni jetë dhe të hum bsini jetën tuaj.

Burimi:SantePlusMagazine/ Marrë nga Revista Ora.

Leave a Reply