Каos në Вeograd, kamioni me ra keta aktiνe рërmbуѕеt në meѕ të rrugëѕ


Në bypass-in rreth Beogradit në drejtim të Ostruznica është krijuar një gje ndje kaosi për shkak të tra fikut të krijuar.

Trafiku është krijuar sepse një kamion ushtarak që po transportonte raketa aktive, u përmbys në rrugë ditën e sotme.

Drejtuesi i kamionit, e cili kishte humbur kontrollin e mjetit, është pla gosur lehtë dhe nuk është në rre zik për jetën. Edhe dy pasagjerët e tjerë, që ndodheshin në kamion, janë pla gosur lehtë.

Gjithashtu jeta e banorëve dhe mjedisi nuk janë në rrezik, duke marrë parasysh specifikën e nga rkesës dhe se njëra prej raketave kishte dalë jashtë kamionit.
Tashmë rruga është bllokuar në të dy drejtimet ndërsa ra ketat po transportohen në Pasuljanske livade.

Leave a Reply