Вabai М В У Т të birin 10-vjeçar: Nuk doja që kur të rriteј të bëhej ѕi unë..


Një ngj arje e paz akontë ka ndodhur në Turqi, ku një burrë i quajtur Ismail Kilincer, 32 vjeç, ka mb yt ur djalin e tij 10-vjeçar. Sipas mediave të huaja, para se babai ta vr is te ai e për qafoi atë, ndërsa djali nga ana tjetër i tha: “Babi më fal”.

Ngj arja e rë ndë ka ndodhur më datë 8 mars rreth orës 19:00 në një pr ovincë në rre thin e Karatay. Para së të kry ente ak tin eks tr em, ai i tha gruas që të shkonte në dyqan me qëllim që të mbetej vetëm.

Para policisë Kilincer tha:

Unë i thashë djalit tim se do ta v ri sja. I kërkova falje djalit tim, e përq afova dhe e putha. Unë kam mëk at uar shumë dhe do të shkoj në fe rr. Djali im do të vazhdonte të më kato nte teksa do të rritej. Sa më gjatë që jeton një person, aq më shumë më ka ton. Unë nuk doja që djali im të binte në tun dim ndërkohë që ai rritej dhe të bëhej si unë. Unë doja ta dërgoja në Parajsë ndë rsa ai ishte ende pa mëkate dhe i pastër.

Leave a Reply