Аѕ që ju ka ѕhkuar ndërmënd ndonjëherë рѕе ekziston ajo v rima e vogël në lavaman/ Më në fund vjen рërgjigjia, duhet ta dinë të gjithë


Është e dobishme ta dini.A keni pyetur ndonjëherë përse çdo lavaman ka hapje të vogël, përkatësisht një vr imë të vogël, nën rubinet?Ekzistojnë dy arsye përse kjo vr imë ështëshumë e rëndësishme.1. Parandalon d erdhjen e ujiy Arsyeja e parë është p engimi i d erdhjes së ujit nga lavamani. Nëse e mbyllni lavamanin (apo vaskën, apo enëlarësen) apo e harroni rubinetin hapur, teprica e ujit do të hyjë nëpër atë vr imë dhe do të shkojë në kanal dhe në atë mënyrë do të pengohet që uji të fillojë të de rdhet në dysheme.

Gjithashtu duhet pasur parasysh që ajo hapje funksionin e vet e bën vetëm në rastet kur lihet rubineti hapur dhe lavamani mbushet me ujë, mirëpo jo edhe në situatat kur vetë gypi shka rkues është i mbyllur, pos eventualisht kur është fjala për vaskën, sepse ndonjëherë në atë rast është distanca më e madhe nga hapja shkarkuese dhe gypi i shk arkimit.

Leave a Reply